Bezpieczna budowa

Kategorie Budownictwo
Bezpieczna budowa

Ostatnie dziesięciolecie jest w Polsce owocne w liczne inwestycje budowlane. Nowe apartamentowce, hotele, domy i mieszkania rosną jak grzyby po deszczu zaś drogi i mosty są stale remontowane dzięki dopływowi środków finansowych z Unii Europejskiej. Każdy plac budowy wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia o czym mówią nie tyko normy BHP, ale też przepisy prawa budowlanego.

Podstawowe normy bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót budowlanych i drogowych przed możliwością wejścia na ten teren osób niepożądanych w celu niedopuszczenia do nieszczęśliwych wypadków. Wedle krajowych przepisów prawa budowlanego teren prowadzonej budowy, głębokich wykopów pod przyłącze mediów czy teren pracy ciężkiego sprzętu powinien być ogrodzony taśmami ostrzegawczymi. Miejsce robót budowlanych winno być oznaczone biało-czerwonymi taśmami w standaryzowanym rozmiarze i o dowolnej długości, takiej jednak by wystarczyła do zabezpieczenia całego terenu niebezpiecznego.

Sprawdź: Taśmy foliowe – PTS Rabka

Inną kwestią jest prowadzenie przyłączy mediów; wody, prądu, kanalizacji, przewodowego internetu czy gazu. Wkopane na pewną głębokość są potem często zapomniane a nad ich podziemnymi liniami na powierzchni gruntu prowadzone są roboty ziemne, uprawiana jest gleba bądź budowana jest infrastruktura drogowa lub kolejowa. Aby więc przypomnieć kolejnym, rozpoczynającym w tym miejscu pracę w następnych latach ekipom o fakcie lokalizacji tu ciągów mediów, powyżej okablowania czy orurowania kładzie się taśmy ostrzegawczo lokalizacyjne. W zależności od rodzaju przyłącza nad jakim kładzie się taśmę mogą mieć one różne kolory i być umieszczane w różnych wysokościach nad przyłączami mediów. Wedle polskiego prawa taśmy służące do oznaczania przyłączy sieci wodociągowej transmitującej wodę pitną lub wodę do zakładów i celów przemysłowych powinny mieć kolor niebieski. Taśmy oznaczające przyłącza kanalizacji sanitarnej powinny być w kolorach brązowym lub ciemnobrunatnym zaś te nad okablowaniem elektrycznym czerwone. Kolory taśm co do przyłączy internetu kablowego nie zostały dokładnie zdefiniowane.

Bezpieczna budowa
5 (100%) 1 vote