Bezpieczna budowa

Ostatnie dziesięciolecie jest w Polsce owocne w liczne inwestycje budowlane. Nowe apartamentowce, hotele, domy i mieszkania rosną jak grzyby po deszczu zaś drogi i mosty są stale remontowane dzięki dopływowi środków finansowych z Unii Europejskiej. Każdy plac budowy wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia o czym mówią nie tyko normy BHP, ale też przepisy prawa budowlanego. Podstawowe normy bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót budowlanych i drogowych przed możliwością wejścia na ten teren osób niepożądanych w celu niedopuszczenia do nieszczęśliwych wypadków. Wedle krajowych…Kontynuuj Czytanie “Bezpieczna budowa”